site creation software

Міжнародна науково-практична конференція

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем


Кафедра економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця рада вітати учасників ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»!

Напередодні ювілею ми вирішили підвести підсумки нашої майже десятирічної дружби з Вами, дорогі учасники. Ми проводимо нашу конференцію вже 10 років. Перші 5 років - в офлайн форматі.
З 2009 по 2013 р в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця щорічно збиралися провідні фахівці з моделювання та управління складними соціально-економічними системами. За кількістю учасників ми стартували з 250 чоловік в 2009 році і в 2013 р на п'ятирічний ювілей досягли позначки в 370.
Mobirise
У 2014 році конференція перейшла в онлайн. У неї з'явився свій власний сайт, і дискусії з найцікавішим доповідям учасників перестали бути так обмежені за часом. Ми були одними з перших, хто став проводити онлайн обговорення доповідей в Україні.
Mobirise
Якісно ми теж росли: в 2013 р конференція зібрала понад 70 докторів економічних наук, які працюють з моделюванням, математичними методами і інформаційними технологіями в економіці, до нас приєдналися і стали постійними учасниками конференцій 3 члени-кореспондента академії наук. Дуже приємно було почути відгук чл.-к. РАН, доктора економічних наук, професора, заступника директора Інституту економіки та організації промислового виробництва Сибірського відділення РАН (Росія, Новосибірськ) Віктора Івановича Суслова, який в серцях відзначив в 2013 р.: «Ви тримаєте мене в тонусі! Щороку я знаю, що мені потрібно привести щось дійсно нове на СПМСЕС!»

Географія конференції

Mobirise
Учасники конференції представляли навчальні, наукові та бізнес - організації своїх країн. У 2013 р. число організацій-учасників склало 87 закладів і організацій. З 2014 р. участь наших колег з РФ стала більш проблематичною, і в умовах складної соціально-економічної ситуації ми обрали онлайн формат проведення. У 2017 року свої роботи на конференцію надали представники 59 організацій 6 країн. 2018 - 7 країн співорганізаторів, заявки все ще надходять ...

Результати роботи конференції

Mobirise
За результатами роботи конференції СПМСЕС випущено 9 збірок тез учасників конференції, з 2009 по 2012 рр. результати роботи учасників конференції публікувалися в фахових виданні Бізнес Інформ, випущено 8 колективних монографій. У 2018 рр. також планується видання збірника тез та колективної монографії.
Mobirise

Монографії

Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: Монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2013. – 664 с.

Моделирование социально-экономических систем: теория и практика / Під заг. ред. д.е.н., проф. Пономаренка В.С., д.е.н., проф. Кизима М.О. – Х.: ФОП Павленко О.Г.,
ВД «ІНЖЕК», 2012, 336 с.

Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических
систем / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К.М., ИД «ИНЖЭК», 2011, 280 с. 

Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Х.:ФЛП «Павленко А.Г.», 2010. – 280 с.

Mobirise
Mobirise

Тематика конференції

І найцікавіше - тематика! У 2009 р конференція починалася з 3 секцій:
 • Моделі нелінійної динаміки в економіці;
 • Моделі підтримки та прийняття рішень;
 • Інформаційні технології в інтелектуальному аналізі даних.
Світ змінюється, змінюємося і ми. Сьогодні основними тематиками, які ми піднімаємо на СПМСЕС будуть:
 • Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
 • Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій
 • Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки
 • Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень
 • Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті
 • Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері
 • Моделі оцінки і аналізу ринків праці
 • Моделі рефлексивного управління економіці
 • Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці
 • Методи і моделі Machine Learning
Адреса

Харківський Національний Економічний Університет імені Семена Кузнеця
Пр. Науки, 9а, м. Харків, Україна, 61166

Контакти

Email: conf@mpsesm.org
Телефон: (057) 702-18-31